בית או דירה – מהנכסים היקרים והמשמעותיים ביותר שיש לאדם.
זה מה שצברת במשך שנים ארוכות ולכן אין חשוב ממתן הגנה על הנכס היקר הזה.

בית הוא הרבה יותר מאשר רק 4 קירות ולכן על ביטוח זה אסור להתפשר.
ביטוח דירה – כי אנחנו שומעים חדשות לבקרים על נזקים כבדים שנגרמים לדירות ולבתים. ולכן, דירה / בית מבטחים!!!

פוליסת ביטוח הדירה מורכבת משני חלקים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה (אין הכרח לבטח את שני המרכיבים הללו יחד).

ביטוח מבנה

מיועד לפצות את בעל הנכס במקרים כגון: שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע , נזקי מים, פריצה, פגיעה בזדון וכו' כולל נזקים לצד שלישי.

אנו בג'ופי ינקלוביץ – סוכנות לביטוח ממליצים מאוד לרכוש הרחבה ל"ביטוח שווי קרקע". הרחבה כזו תיתן את המענה המדוייק והמלא בנזק לדירה בבית משותף. במצב זה חברת הביטוח משלמת את ערך המבנה והקרקע , כלומר, את שווי הדירה כולה.
הרחבה זו רלוונטית רק למבוטחים שדירתם היא חלק מבית משותף.

ביטוח תכולה

מבטח את שווי כל תכולת הבית הקיימת. שווי זה נקבע עפ"י הצהרת המבוטח ו/או עפ"י הערכת סוקר מטעם חברת הביטוח.
ביטוח דירה נותן לך כיסוי למצבים בהם נגרם נזק לדירה או לתכולה שבה, כולל נזקים לצד שלישי – הן לרכוש והן לגוף וביטוח חבות מעבידים.

את פוליסת ביטוח הדירה ניתן להרחיב כך שתכיל כיסויים נוספים כגון: ביטוח כל הסיכונים כגון תכשיטים, שעונים יקרים, מחשבים ניידים, מצלמות , כלי נגינה וכד'.

ביטוח דירה ניתן לרכוש בשלמותו או חלקים ממנו.  ניתן להרחיב או לצמצם בהתאים למצבים משתנים.