כל נסיעה לחו"ל, קצרה או ארוכה ולכל מטרה מצריכה ביטוח נסיעות חו"ל.
נסיעה לחו"ל זוהי הוצאה כספית גדולה. אתה מתכנן אותה לאורך זמן וחושב על כל פרט כדי להפוך אותה לחוויה אולטימטיבית.

האם יתכן שתחסוך סכום כסף מזערי ולא תבטח ותייצר הגנה מרבית לך ולמשפחתך?
ביטוח נסיעות לחו"ל מגן עלינו מפני הוצאות כספיות גבוהות שעלולות להיגרם בזמן השהייה בחו"ל.

דווקא כשאתה בחו"ל, לצורך בילוי או עבודה, אתה חייב להיות מוכן לבלתי צפוי:

 • מה יקרה אם תזדקק לטיפול רפואי ?
 • אם רכושך ייגנב או יאבד? האם תוכל לעמוד בהוצאות?

ניתן וצריך להתאים את הביטוח לאופי הטיול ולרמת הסיכון שלו.
(טיולים אתגריים, חופשות סקי, תרמילאים, מבוגרים, חולים, יעד הנסיעה ומשך הנסיעה)

 • הוצאות אשפוז רפואי בחו"ל.
 • הטסה רפואית, פינוי אווירי במקרה חירום.
 • אשפוז בבתי חולים בישראל עקב תאונה שקרתה בחו"ל.
 • הוצאות העברת גופה במקרה של מות המבוטח.
 • טיפולי חירום בשיניים .
 • תשלום במקרה של נכות צמיתה מתאונה בחו"ל.
 • הפסד ביטול או קיצור נסיעה.
 • תשלומים לצד ג' בחו"ל.
 • אובדן או נזק למטען האישי.