קרן השתלמות היא תכנית חסכון לשכירים ולעצמאיים אשר יתרונה העיקרי הוא הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה.

קרן השתלמות היא תכנית חסכון לשכירים ולעצמאיים אשר יתרונה העיקרי הוא הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה.
ייחודה של קרן ההשתלמות בכך שניתן למשוך ממנה כספים אחרי תקופה קצרה יחסית של 6 שנים לכל צורך ולכל שימוש.
ניתן להמשיך את החיסכון גם לאחר תקופת שש השנים ויתרונות הקרן נשמרים.
ניתן להעביר כספים שנצברו בקרן ההשתלמות לתכניות פנסיה לגיל הפרישה.

קופת גמל– זוהי תכנית חסכון לטווח בינוני או ארוך המיועדת לשמש אותך בתקופת הפנסיה.
הרווחים הנצברים בקופת הגמל פטורים ממס בהתאם למדיניות הקרן.
המשקיע בקופת הגמל נקרא בשפה המקצועית "עמית".
קיימת גמישות בגובה ההפקדות, ניתן להפסיק הפקדות בכל זמן ללא קנסות.